Škola umeleckého priemyslu s podporou operačného programu ľudské zdroje realizuje 5 akreditovaných kurzov pre verejnosť. Certifikát z kurzov je možné použiť aj ako doklad pre založenie živnosti. OPIS KURZOV:

kurzy budú odučené externými školiteľmi,

určené sú všetkým plnoletým osobám bez vymedzenia hornej hranice veku.

ŠUP NA UMENIE SO ŠKOLOU UMELECKÉHO PRIEMYSLU V PREŠOVE

© 2021
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!