Organizačné informácie:

02.07.2021

Miesto a čas konania kurzu

miesto: Škola umeleckého priemyslu, Vodárenská 3, Prešov

čas: realizácia kurzu 03.09.2021 - 30.01.2022

spolu: 160 vyučovacích hodín