Opis obsahovej náplne :

04.07.2021

Digitálna fotografia


- cieľom vzdelávacej aktivity je oboznámiť sa s dejinami fotografie (prehľad dôležitých osobností v histórií fotografie, ako vznikla fotografia). Predmetom vzdelávacej aktivity bude aj práca s digitálnou zrkadlovkou, svetlo vo fotografii, ako správne používať externý blesk, základy kompozície obrazu a kompozičné techniky, princípy a pravidlá fotografovania osôb v prirodzenom svetle, import, organizovanie, vyhľadávanie a triedenie fotografií. V rámci vzdelávacej aktivity sa účastníci naučia používať profesionálne vybavený ateliér. Obsahom vzdelávacej aktivity bude aj vytvorenie minisérie reportážnych fotografií, umelecký detail a výtvarná fotografia, výtvarné poňatie aktu a jeho prevedenie do výslednej podoby, príprava výstavných súborov.

- veľký dôraz sa v rámci výuky bude klásť na praktickú stránku fotografie a samostatnú fotografickú prácu

- počas vzdelávacieho kurzu si účastníci vybudujú zaujímavé a variabilné prtfólio kvalitných fotografií

- gro fotografickej práce si účastníci absolvujú pod vedením skúsených lektorov

- vzdelávací kurz bude určený pre všetkých začínajúcich a mierne pokročilých fotografov, ak aj pre všetkých, ktorí chcú získať komplexné vedomosti oblasti digitálnej fotografie, prípadne sa chcú vydať na dráhu profesionálneho fotografa

© 2021
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!