Opis obsahovej náplne :

04.07.2021

Webdesign a tvorba webstránok - webdesigner

a.) Úvod do počítačovej grafiky

- základné pojmy a rozhľad v odbore

- vektorová a bitmapová grafika (princípy, výhody, použitie)

- farebné režimy RGB a CMYK

- formáty súborov - pre tlač, web

b.) Teória grafického dizajnu

- čo je to grafický dizajn

- dizajn a vedomie jednotlivca - biologické, kultúrne, sociologické aspekty

- interakcia s okolím - podnet, reakcia, asociácie

- prvky a ich vlastnosti - farba, tvar, veľkosť, povrch, symetria

- nezámerné vytváranie prvkov a ich vzťahov - grafický dizajn

- základné pravidlá dizajnu - jednota, účelnosť, prehľadnosť

c.) Princípy webdizajnu

- čo je webdesign

- základný postup tvorby webstránok

- plánovanie a rozkres

- grafický dizajn webstránky s ohľadom na užívateľa

- na čo sú používatelia zvyknutí

- prístupnosť a uplatniteľnosť

- rozmery stránky

- vzhľad a kompozícia stránky

- dôležité prvky stránky

- praktické odporúčania

d.) Texty a typografia

- sadzba, písmo a zlom

- písmo a anatómia

- písmo - základné pojmy

- fonty a ich delenie

- základné typografické prvky

- typografické pravidlá

- najčastejšie chyby

e.) Farby a psychológia farieb

- farba vo fyzike

- viditeľné spektrum

- odraz svetla a vnímanie farieb

- miešanie farieb

- farebný priestor RGB a CMYK

- model HSV, LAB a ďalšie

- farby a bitový zápis

- delenie farieb

- farebný kruh a vlastnosti farieb

- vnímanie a delenie farieb

- farebné harmónie

- psychologické pôsobenie rôznych farieb

f.) Webdizajn a tvorba webstránok

- základy jazykov HTML a CSS

- kľúčová aplikácia Adobe Dreamweaver (základné pojmy a vzťahy, pracovné rozhranie - základný prehľad, vytvorenie prvej webstránky, vytvorenie webového sídla, správa zdrojov v paneli Files, určenie základných vlastností stránky, vloženie názvu stránky a meta tagov do hlavičky)

- texty ( písanie textov v režime Design, vkladanie textov z iných aplikácií, formátovanie textov - titulky, odstavce, zoznamy, sledovanie práce v režime Kód, vloženie špeciálnych znakov)

- tabuľky (vkladanie tabuliek do stránok HTML, úpravy tabuliek, vkladanie obsahov do tabuliek)

- obrázky a média (o formátoch obrázkov, vloženie obrázkov, úprava obrázkov v Dreamweaver, vloženie videa na stránku, vloženie SWF objektu na stránku)

- linky a odkazy ( relatívne odkazy a cesty v sídle Dreamweaver, priraďovanie odkazov textom a obrázkom, absolútne odkazy na súbory, e-mailové odkazy)

- základy kaskádových štýlov (princíp fungovania kaskádových štýlov, vytváranie tried, vytváranie vlastných štýlov, nové štýly v jazyku CSS3 - tieň, zaoblenie rohov, stĺpce, prechody)

- layout ( princípy vytvárania kyoutov z kontajnerov DIV, štruktúra layoutu z kontajnerov DIV-ID, znovupoužiteľné kontajnery DIV-CLASS, tvorba layoutu od zelenj lúky - HTML4, tvorba layoutu pomocou nových značiek HTML5, tvorba fluid Grid lyoutu)

manažment miestneho a vzdialeného webového sídla (prepojenie stránok vo webovom sídle, získanie domény a webhostingu, nastavenia FTP prístupu na server, synchronizácia miestneho a vzdialeného webu)

g.) Adobe Muse

- úvod do aplikácie

- rozhranie a pracovná plocha

- vytvorenie webového projektu Muse - režim Plánovanie a Design

- práce so stránkami, predlohami, záhlavie a pätička, pozadie

- mriežky, vodítka a nástroje pre rozvrh

- vytváranie grafických elementov

- práce s textami, import multimédií

- zarovnávanie objektov, design a lyouting

- odstavcové, znakové a grafické štýly

- hyperlinky a navigácia

- práce s interaktívou

- pridávanie widgetov a rozšírení

- export sídla, publikovanie na web

h.) Redakčný systém WordPress

- úvod do redakčného systému WordPress

- získanie domény a hostingu pre svoj web

- inštalácia virtuálneho servera s databázy

- inštalácia systému WordPress

- inštalácia zvolenej témy WordPress

- práce v redakčnom prostredí

- upload a aktualizácia obsahov vo webovom prostredí

i.) Príprava grafiky pre web

- Adobe Illustratov Start

 • úvod do aplikácie
 • rozhranie a pracovná plocha
 • vytvorenie a uloženie dokumentu AI
 • základy kreslenia v aplikácii Illustrator CS6 - ponuky a nástroje
 • základné a kombinované tvary
 • nástroj Pero a obkresľovanie
 • vyfarbovanie, štýly, stopy, symboly
 • vrstvy a Väzby
 • ukladanie a optimalizácia grafiky vo formátoch pre web

- Adobe Photoshop Start

 • úvod do aplikácie
 • rozhranie a pracovná plocha
 • otváranie obrázkov a ukladanie dokumentov PS
 • základné posúdenie úpravy a korekcie obrázkov
 • orezanie, vyrovnanie, zlatý rez
 • tóny, jas a kontrast
 • farebné vyváženie a farebný režim
 • rozlíšenie a rozmerová veľkosť bitmáp
 • niektoré dôležité retušovacie techniky - klonovacie razítko, červené oči...
 • ostrenie obrázkov
 • ukladanie optimalizovaných obrázkov pre web
© 2021
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!