Občianske združenie pri Škole umeleckého priemyslu v Prešove: 

založené za účelom podpory mimoriadne nadaných žiakov a vytvárania podmienok pre rozvoj talentu žiakov 

Školy umeleckého priemyslu Prešov.Hlavný cieľ: 

podpora, ochrana a rozvoj kultúry, umenia a dizajnu.

...


ciele OZ:

podpora a ochrana kultúry,

rozvoj umenia a kultúry ako tvorivého potenciálu v mladých tvorcoch,

vzdelávanie občanov v určitej umeleckej oblasti,

zabezpečenie koordinácie niektorých spoločných činností, odborných služieb, humanitných cieľov, kurzov, seminárov, konferencií, rozvojových programov,

tvorba audio-vizuálnej reklamy, filmov, 3D, tlačovín a propagačná činnosť,

organizácia a realizácia výtvarno-umeleckých súťaží a podujatí.

...


Rozvoj   žiakov Školy umeleckého priemyslu, Vodárenská 3, 080 01 Prešov.

MÔŽETE NÁS PODPORIŤ 2% DANÍ


IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OZ: 

Názov organizácie: ŠUP na umenie

Právna forma: Občianske združenie, odborová organizácia a organizácia zamestnávateľov

Sídlo: Vodárenská 5985/3, 080 01 Prešov

Webové sídlo www.supnaumenie.sk 

IČO: 53428129 

Registračné číslo: VVS/1-900/90-60324

Registrový úrad: MV SR

č. účtu: SK5383300000002502061371 , Fio banka a.s


...

ALEBO FINANČNÝM DAROM NA BANKOVÝ ÚČET:

č. účtu: SK5383300000002502061371 ,  Fio banka a.s


ĎAKUJEME

Využívame len nevyhnutné cookies, ktoré zabezpečujú správne fungovanie webovej stránky. 

© 2021
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!