začíname --) Bytový dizajn,  Digitálna fotografia 

od - 27.10.2021 

Investičná priorita: 


1.4 Zlepšenie rovnakého prístupu k celoživotnému vzdelávaniu pre všetky vekové skupiny
v rámci formálneho, neformálneho a bežného vzdelávania, zvyšovania vedomostí, zručností
a spôsobilostí pracovnej sily a podpory flexibilných spôsobov vzdelávania prostredníctvom usmerňovania pri výbere povolania a potvrdzovania nadobudnutých kompetencií.


Špecifický cieľ: 


1.4.1 Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie.

Zvýšenie kvalifikácie a rozvoj pracovných zručností prostredníctvom realizácie vzdelávacích aktivít na Strednej umeleckej škole (Škole umeleckého priemyslu), Prešov.

PLÁNOVANÉ VZDELÁVACIE KURZY 


AKREDITOVANÉ VZDELÁVANIE PRE ÚČASTNÍKOV 

ZADARMO


V PRÍPADE ZÁUJMU O KURZ VYPLNTE KARTU ÚČASTNÍKA A ZAŠLITE NÁM JU NA e-MAIL V KONTAKTOCH

POZOR !!! PRE KAŽDÝ KURZ MÁME LEN 10 MIEST

* termíny kurzov (ako i ROZVRHY) sa môžu meniť v závislosti od pandemickej situácie, 

  účastníkov budeme o posunoch informovať.