OZ - "ŠUP na umenie"       

občianske združenie pri ŠUP Prešov  

Občianske združenie pri Škole umeleckého priemyslu v Prešove: 

založené za účelom podpory mimoriadne nadaných žiakov a vytvárania podmienok pre rozvoj talentu žiakov 

Školy umeleckého priemyslu Prešov.Hlavný cieľ: 

podpora, ochrana a rozvoj kultúry, umenia a dizajnu.

...


ciele OZ:

podpora a ochrana kultúry,

rozvoj umenia a kultúry ako tvorivého potenciálu v mladých tvorcoch,

vzdelávanie občanov v určitej umeleckej oblasti,

zabezpečenie koordinácie niektorých spoločných činností, odborných služieb, humanitných cieľov, kurzov, seminárov, konferencií, rozvojových programov,

tvorba audio-vizuálnej reklamy, filmov, 3D, tlačovín a propagačná činnosť,

organizácia a realizácia výtvarno-umeleckých súťaží a podujatí.

...


Zvýšenie kvalifikácie a rozvoj pracovných zručností žiakov Školy umeleckého priemyslu, Vodárenská 3, 080 01 Prešov.

MÔŽETE NÁS PODPORIŤ 2% DANÍ

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OZ: ĎAKUJEME